Sao y bản chính đa ngữ

Sao y bản chính đa ngữ

29 TH12

Công chứng bản dịch: là  việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực

Phòng tư pháp cấp quận, huyện, thị xã có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giầy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; rưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp quận, huyện thực hiện chứng thực các việc theo quy định và đóng dấu của Phòng Tư pháp

Sao y bản chính: là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính

+ Bản chính là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên có giá trị pháp lý để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và chứng thực bản sao.

+ Bản sao là bản chụp, bản in, bản đánh máy, bản đánh máy vi tính hoặc bản viết tay có nội dung đầy đủ, chính xác như sổ gốc hoặc bản chính.

+ Sổ gốc là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản chính lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính, trong đó có ghi đầy đủ những nội dung như bản chính mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp.
Để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng Dịch Thuật Á Châu đưa ra báo giá công chứng cạnh tranh nhất trên thị trường.

Đăng bởi: Phạm Mạnh Tân

Để lại bình luận