Hiệu chỉnh bản dịch tiếng Anh

Hiệu chỉnh bản dịch tiếng Anh

27 TH12

Có phải đây là các vấn đề mà các dịch giả tiếng anh thường gặp phải ?

-Có phải bạn vẫn mong muốn sử dụng dịch vụ hiệu đính bản dịch tiếng anh mặc bạn giỏi tiếng Anh, đã tốt nghiệp đại học nhưng bạn vẫn mất hàng ngày thậm chị hàng tuần để tra cứu một số thuật ngữ chuyên ngành mà bạn chưa có kinh nghiệm ?

-Bạn tra mãi không thấy thuật ngữ tiếng Anh đó trong bất cứ một cuốn từ điển nào kể cả Online lẫn từ điển giấy

-Bạn tra trên mạng và tham khảo một số trang mạng tiếng anh lẫn tiếng Việt và đưa ra một bản dịch nhưng chính bạn cũng không biết bản dịch cho thuật ngữ tiếng anh đó đúng hay sai ?

-Xếp đang giao cho bạn một đống tài liệu tiếng anh chuyên ngành và yêu cầu bạn truyền tải nội dung từ bản gốc sang tiếng Việt hoặc tiếng anh một các chính xác 100% và bạn không biết làm cách nào để có thẻ giao bài cho xếp bản dịch tiếng anh  đúng tiến độ.

       Bạn bắt đầu dịch và đến ngày phải giao bài cho xếp mà vẫn còn một đống các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành khó hiểu mà bạn tra mãi nhưng không thấy trong bất cứ một tài liệu tiếng anh chuyên ngành nào.

Đăng bởi: Phạm Mạnh Tân

Để lại bình luận