Địa phương hóa bản dịch tiếng anh chuẩn thuật ngữ

Địa phương hóa bản dịch tiếng anh chuẩn thuật ngữ

27 TH12

Sau khi dịch thuật tiếng anh chuyên ngành cơ bản, dịch văn bản đơn thuần khách hàng có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ dịch địa phương hóa mà không cần dịch hiệu đính. Địa phương hóa phù hợp với những văn bản, hợp đồng giữa các vùng miền khác nhau

Đăng bởi: Phạm Mạnh Tân

Để lại bình luận